Campus Calendar

< Previous
Sep 2012
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
            1

                                       

2

                                       

3

                                       

4

Auburn Hills Bookstore Hours
8:30 AM -6:30 PM

5

Auburn Hills Bookstore Hours
8:30 AM -6:30 PM

6

Auburn Hills Bookstore Hours
8:30 AM -6:30 PM

7

Auburn Hills Bookstore Closed

8

                                       

9

                                       

10

Auburn Hills Bookstore Book Sales Start
9:00 AM -6:00 PM

Fall Book Sales

Fall Book Sales

11

Auburn Hills Bookstore Hours
9:00 AM -6:00 PM

Fall Book Sales

12

Auburn Hills Bookstore Hours
9:00 AM -6:00 PM

Fall Book Sales

13

Auburn Hills Bookstore Hours
9:00 AM -6:00 PM

Fall Book Sales

14

Auburn Hills Bookstore Hours
9:00 AM -5:00 PM

Fall Book Sales

15

Fall Book Sales

16

Fall Book Sales

17

Auburn Hills Bookstore Hours
9:00 AM -6:00 PM

Fall Book Sales

18

Auburn Hills Bookstore Hours
9:00 AM -6:00 PM

Fall Book Sales

19

Auburn Hills Bookstore Hours
9:00 AM -6:00 PM

Fall Book Sales

20

Auburn Hills Bookstore Hours
9:00 AM -6:00 PM

Fall Book Sales

21

Auburn Hills Bookstore Hours
9:00 AM -5:00 PM

Fall Book Sales

22

Auburn Hills Bookstore Hours
8:30 AM -1:00 PM

Fall Book Sales

23

                                       

24

Auburn Hills Bookstore Hours
8:30 AM -8:00 PM

Fall Quarter Begins

25

Auburn Hills Bookstore Hours
8:30 AM -8:00 PM

26

Auburn Hills Bookstore Hours
8:30 AM -8:00 PM

27

Auburn Hills Bookstore Hours
8:30 AM -8:00 PM

28

Auburn Hills Bookstore Hours
8:30 AM -6:30 PM

29

Auburn Hills Bookstore Hours
8:30 AM -1:30 PM

30

                                       

Share